Imprimir aquesta pàgina

Targeta B1 - 1 zona

Targeta multipersonal, no integrada, vàlida per a 10 viatges en les línies de Soler i Sauret en qualsevol trajecte equivalent a 1 zona ATM.