Última hora

Distintiu de garantia de qualitat ambiental

SOLER I SAURET ha obtingut el Distintiu de garantia de qualitat ambiental corresponent a la categoria de Taller de vehicles atorgat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Aquest Distintiu és un sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

Amb aquest Distintiu es promou el consum de productes i de serveis que afavoreixen la minimització de residus, la recuperació i reutilització dels subproductes, així com l’estalvi de recursos, especialment l’energia i l’aigua. A més, el Distintiu proporciona als usuaris i als consumidors una informació millor i més fiable sobre la qualitat ambiental dels productes i serveis i fomenta la comunicació i l’educació ambiental entre usuaris i treballadors.