Última hora

Programa d’acords voluntaris

SOLER i SAURET s’adhereix al Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) impulsat per la Generalitat de Catalunya.

Aquest Programa es va posar en marxa l’any 2010 a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i ofereix eines, suport i reconeixement a aquelles organitzacions que tenen instal·lacions i/o operacions a Catalunya i que de manera voluntària volen establir un compromís per a reduir les seves emissions de GEH.

Mitjançant l’acord d’adhesió a data de 30/11/2020, SOLER I SAURET es comprometen a fer un seguiment de les seves emissions de GEH i establir anualment mesures per a reduir-les.